Αρχική » Άρθρα υγείας » Παθήσεις » Για πάντα υγιής: Βασικά στοιχεία για τη δια βίου φροντίδα υγείας

Για πάντα υγιής: Βασικά στοιχεία για τη δια βίου φροντίδα υγείας

Δια βίου Υγεία:

Τα βασικά στοιχεία για τη δια βίου φροντίδα υγείας μπορούν να γίνουν για την σταθερή πορεία της υγείας μας.

Κύηση

Η κύηση είναι ένα όμορφο και συνάμα αγχωτικό στάδιο στην ζωή μια μητέρας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η υγεία της μητέρας επηρεάζει άμεσα την υγεία του εμβρύου.

Υγεία Εμβρύου

Αρχικά, ο τρόπος ζωής και η διατροφή συντελούν στην γενικότερη υγεία πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας, της βρεφικής και της πρώϊμης παιδικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, έχουνε αποδείξει ότι προκαλούν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη μετέπειτα υγεία του παιδιού. Συμπεριλαμβανομένου, του κινδύνου κοινών μη μεταδοτικών ασθενειών όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Αποτελεσματικά, αυτό το φαινόμενο αναφέρουν ως «Πρώϊμος μεταβολικός προγραμματισμός μακροπρόθεσμης υγείας και ασθένειας»

 Η διεθνής διεπιστημονική ερευνητική συνεργασία της «EarlyNutrition Research Project» διερευνά πώς η διατροφή και ο μεταβολισμός κατά τη διάρκεια ευαίσθητων χρονικών περιόδων πρώϊμης αναπτυξιακής πλαστικότητας. Συνεπώς, αυτά μπορούν να επηρεάσουν την κυτταρογένεση, την οργανογένεση, τις μεταβολικές και ενδοκρινικές αποκρίσεις. Επιπρόσθετα, και την επιγενετική τροποποίηση της γονιδιακής έκφρασης, ρυθμίζοντας έτσι την μετέπειτα υγεία. (1)

Συστάσεις για τη διατροφή κατά την σύλληψη του εμβρύου:

Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης χρειάζεται να ενθαρρύνονται και να εκπαιδεύονται ώστε να υποστηρίζουν και να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διατροφή πριν από τη σύλληψη, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της διατροφής και της υγείας των εφήβων.

Υγεία Μητέρας

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εστίαση στην υγεία πριν από τη σύλληψη προσφέρει μια σημαντική, αναγνωρισμένη ευκαιρία για τη βελτίωση της υγείας των μελλοντικών γενεών. Επιπρόσθετα, είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου, του βρέφους και του παιδιού.

Η ομάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (FIGO) ενθαρρύνει την υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών και τρόπου ζωής σε όλα τα στάδια. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και την εφηβεία.

Η υγεία κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει σημαντική επίδραση τόσο στα άμεσα αποτελέσματα της όσο και στον κίνδυνο του παιδιού για μελλοντική παχυσαρκία και μη μεταδοτικών νόσων.(3)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί στην πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών στην αρχή της εγκυμοσύνης. Καθώς η διατροφική πρόσληψη είναι συνήθως ανεπαρκής και η επαρκής κατάσταση μικροθρεπτικών συμβάλλει στην πρόληψη συγγενών γενετικών ανωμαλιών. (4)

Για τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι υψίστης σημασίας η συχνή παρακολούθηση του εμβρύου αλλά και της μητέρας. Οι επαγγελματίες υγείας έτσι έχουν ένα λεπτομερές ιστορικό. Και κατά συνέπεια δημιουργούν ένα ακριβές και λεπτομερές πλάνο για την συντήρηση και βελτίωση της υγείας και των δυο. (μητέρας και εμβρύου)

Παιδική-Εφηβική Ηλικία

Η παιδική και εφηβική ηλικία του παιδιού, είναι αυτή στην οποία γίνεται καθορισμός κατά βάση η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ανθρώπου για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.

Υγεία Παιδιού-Εφήβου

Η επένδυση στην υγεία κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες του παιδιού αναγνωρίζεται ευρέως ως υψηλή προτεραιότητα. Αλλά υπάρχει παραμέληση στις επόμενες 7.000 μέρες μέσης παιδικής ηλικίας και εφηβείας.

Χρειάζονται 21 χρόνια (ή 8.000 ημέρες) για ένα παιδί να εξελιχθεί σε ενήλικα. Σε όλη αυτή την περίοδο, υπάρχουν ευαίσθητες φάσεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξη. Απαιτείται υποστήριξη, κατάλληλη για την ηλικία και για συγκεκριμένες καταστάσεις, κατά τη διάρκεια των 8.000 ημερών ώστε ένα παιδί να επιτύχει την πλήρη δυναμική του ως ενήλικας.

Πως η υγεία επιδρά στην ανάπτυξη του παιδιού;

Τουλάχιστον τρεις  φάσεις είναι κρίσιμες για την υγεία και την ανάπτυξη κατά τις πρώτες  7.000 ημέρες του παιδιού, καθεμία από τις οποίες απαιτεί μια απόκριση συγκεκριμένη για την κατάσταση και την ηλικία:

• Μέση Παιδική Ανάπτυξη (ηλικίες 5-9)

Όπου οι μολύνσεις και η κακή διατροφή παραμένουν βασικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη.

• Ανάπτυξη Εφήβου (ηλικίες 10–14),

Όταν υπάρχει σημαντική αύξηση της μάζας σώματος και σημαντικές φυσιολογικές/συμπεριφορικές αλλαγές όπου αφορούν την εφηβεία.

• Εφηβική Εδραίωση (ηλικίες 15-20 ετών)

Γίνεται περαιτέρω αναδιάρθρωση του εγκεφάλου, που την συνδέουμε με την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την έναρξη συμπεριφορών. Τα οποία είναι καθοριστικά για όλη τη ζωή της υγείας.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την υγεία των παιδιών μας καθώς επηρεάζει διάφορα και σημαντικά πεδία της ζωής του ανθρώπου. Το να παρέχουμε μια ισορροπημένη καθημερινότητα και υγειονομική περίθαλψη είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες για έναν γονέα/κηδεμόνα.

Ενήλικες

Στην ενήλικη πλέον ζωή μας, είμαστε πιο δυνατοί, σταθεροί και παραγωγικοί από κάθε άλλη περίοδο. Είναι ωστόσο σημαντικό να διασφαλίσουμε την περίοδο αυτή ως μακροχρόνια. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της αυτοφροντίδας, συντηρώντας έτσι ένα υγιές και καλό επίπεδο ζωής.

Υγεία Ενηλίκων

Η υγεία ενός ενήλικου ατόμου καθορίζεται από την αλληλεπίδραση παραγόντων όπως η κληρονομικότητα, το περιβάλλον, η προσωπική συμπεριφορά και η ιατρική περίθαλψη.

Έχει γίνει καθορισμός σε διάφορα επίπεδα προληπτικής φροντίδας:

 Παρεμβάσεις που μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μιας νόσου.

 • Η δευτερογενής πρόληψη

 Αφορά την απόφαση και τη διαχείριση περιπτώσεων ασυμπτωματικών θεραπεύσιμων ασθενειών.

 • Η τριτογενής πρόληψη

Η θεραπεία συμπτωματικών ασθενιών με στόχο τον έλεγχο της εξέλιξης της νόσου, την πρόβλεψη και την αποφυγή των επιπλοκών και τη μείωση της συναισθηματικής βλάβης. (5)

Πως μπορεί η καθημερινή φροντίδα να επηρεάσει την ζωή σας;

Η καθημερινή φροντίδα και οι συστηματικοί έλεγχοι της υγείας μας αποφέρουν όχι μόνο σε μακρά ζωή αλλά και σε ευζωία. Δηλαδή διασφαλίζουμε με τα παραπάνω, πως η ζωή μας θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Αλλά και στην διάρκεια αυτή θα είναι λειτουργική, υγιής και με καλή φυσική κατάσταση.

Οι χρόνιες ασθένειες έχουν τη ρίζα τους στην πρώϊμη ζωή. Κάνουν ασυμπτωματική ανάπτυξη και οδηγούν σε επιταχυνόμενη απώλεια της ικανότητας των οργάνων να επιστρέφουν στην φυσική τους κατάσταση. Είναι κρίσιμο να υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόληψη ή τη θεραπεία αυτών των ασθενειών στην ασυμπτωματική φάση τους. (5) Η συνήθεια αυτή θα μας βοηθά, όπως αναφέραμε και παραπάνω, να συντηρήσουμε τον οργανισμό μας νέο και υγιή.

Υπερήλικες

Ο ηλικιωμένος ενήλικος πληθυσμός κάνει επέκταση, ζει περισσότερο, με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Η κατανόηση και η διαχείριση των αναγκών τους με την πάροδο του χρόνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ορισμού της επιτυχημένης γήρανσης.

Υγεία Υπερηλίκων

Ξ μελέτη της επιτυχής γήρανσης έχει λάβει μέρος εκτενώς στη γεροντολογία. Οι Rowe και Kahn (1987, 1997) όρισαν για πρώτη φορά την επιτυχή γήρανση ως:

 • τη χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης ασθένειας και αναπηρίας που σχετίζουν με ασθένειες
 • υψηλή ικανότητα γνωστικής και σωματικής λειτουργίας
 •  ενεργό ενασχόληση με τη ζωή

 Άλλοι ερευνητές στο πεδίο έκαναν επέκταση στη θεωρία της επιτυχημένης γήρανσης για να συμπεριλάβουν πρόσθετους παράγοντες όπως:

 • η προσαρμογή
 • τα κίνητρα
 • το συναίσθημα
 • οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι
 • το άγχος

 (Baltes & Baltes, 1990; Depp & Jeste, 2006; Kahana & Kahana, 1996).

 Η υγεία είναι κάτι περισσότερο από μια κατάσταση ή ασθένεια. Περιλαμβάνει και τις ψυχοκοινωνικές συνιστώσες. Η επιτυχής γήρανση αντανακλά έναν συνδυασμό αντικειμενικών και υποκειμενικών μέτρων υγείας. Τονίζοντας τον ρόλο της στην υγεία του πληθυσμού των ηλικιωμένων.

Επομένως, η τοποθέτηση της «έννοιας της υγείας» σε ένα συνεχές παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο τόσο οι υποκειμενικοί όσο και οι αντικειμενικοί δείκτες κατάστασης υγείας μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητοί. Επιπλέον, μια συνέχεια δείχνει ότι η επιτυχής διαχείριση της γήρανσης και της υγείας μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά στάδια υγείας (Depp & Jeste, 2006; P. Martin et al., 2015).

Είναι η πρόσληψη η καλύτερη θεραπεία;

Η πλειονότητα των ηλικιωμένων ενηλίκων θα αναπτύξει προβλήματα υγείας καθώς γερνούν. Ωστόσο, η υποκειμενική υγεία και η ευημερία τους μπορεί να υποδηλώνουν ότι είναι πιο υγιείς από ό,τι υποδεικνύει το ιατρικό μοντέλο. Ο Καθορισμός αυτών θα είναι όχι μόνο από την σωματική αλλά και την ψυχική υγεία. Οι προγνωστικοί παράγοντες της υψηλής ψυχολογικής ευημερίας για τους ηλικιωμένους περιλαμβάνουν:

Η σύνδεση των υποκειμενικών και αντικειμενικών πτυχών της υγείας για τους ηλικιωμένους ενήλικες στο πλαίσιο της υγείας του πληθυσμού και της επιτυχούς γήρανσης είναι μια φυσική εφαρμογή. Η θεωρία της υγείας του πληθυσμού αναγνωρίζει αυτή την υποκειμενικότητα στο πλαίσιο των μετρήσεων της υγείας. Παρέχει επίσης, μια δομή για τη μέτρηση και την ερμηνεία της ολιστικής υγείας των ηλικιωμένων.

Καταλήγοντας, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία όσον αφορά όχι μόνο τις έγκυρες διαγνώσεις και την φροντίδα των ηλικιωμένων. Αλλά και για την συντήρηση της υγείας τους στην διάρκεια της ζωής τους. Η πρόληψη αφορά την αυτοφροντίδα του εκάστοτε ανθρώπου όσον αφορά την ψυχή, το σώμα και το πνεύμα.

Πως το bookadoc συνεισφέρει στην υγεία σας, για όλη σας την ζωή;

Τι είναι το bookadoc;

Το bookadoc είναι ένα site που διαφοροποιείτε από έναν σημαντικό παράγοντα: Την εν συναίσθηση για τους ασθενείς. Το bookadoc συνεργαζόμενο με διάφορους επαγγελματίες υγείας, σας προσφέρει κάθε δυνατή επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Έχοντας χρόνια εμπειρία στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, η ομάδα του bookadoc γνωρίζει ακριβώς ποιοι είναι οι καταλληλότεροι επαγγελματίες υγείας για εσάς, και τους συγκεντρώνει όλους σε μια εύχρηστη πλατφόρμα. Καθώς το bookadoc δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ασθενείς, η ομάδα του δουλεύει ώστε να βρει για εσάς το βέλτιστο ραντεβού με σκοπό να γίνει βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που θα λάβετε.

Πως διαχειριζόμαστε τα ραντεβού σας;

 • Μειώνουμε τον χρόνο αναζήτησης του κατάλληλου επαγγελματία υγείας για εσάς

Μέσω του bookadoc μπορείτε να πλοηγηθείτε με πρωτοφανή ευκολία, διαλέγοντας τα φίλτρα που σας εξυπηρετούν (π.χ ειδικότητα Ιατρού, περιοχή Ιατρού)

 • Μειώνουμε τον χρόνο διαχείρισης του ιατρικού ραντεβού σας

Εφόσον επιλέξετε γιατρό και χρονικό πλαίσιο εξυπηρέτησης, ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό. Σκοπός μας είναι να βρούμε για εσάς την βέλτιστη επιλογή που να εξυπηρετεί άριστα το πρόγραμμα σας.

 • Επιβεβαιώνουμε το ιατρικό ραντεβού σας, για εσάς.

Μόλις το ραντεβού προγραμματιστεί, σας ενημερώνουμε εκ νέου για την ώρα και τα στοιχεία του γιατρού προς υπενθύμιση σας. Στόχος μας είναι η ευκολία αναζήτησης των απαραίτητων για εσάς στοιχείων ώστε να φτάσετε στο ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα.

 • Υπενθυμίζουμε το ιατρικό ραντεβού σας.

Λαμβάνουμε υπόψιν πως οι ρυθμοί της ζωής είναι ταχύτατοι και έτσι πολλές φορές μας διαφεύγουν σημαντικά γεγονότα. Έτσι, ερχόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα σας και να σας υπενθυμίσουμε ένα σημαντικό γεγονός για εσάς, την επίσκεψη σας στον επαγγελματία υγείας! Σας υπενθυμίζουμε τα ραντεβού σας μέσω sms και email.

Τι πρεσβεύει και τι όραμα έχει το bookadoc;

Όραμα του bookadoc είναι να δίνει αξία στις στιγμές σας.                         

Συνεπώς, δημιουργήσαμε το bookadoc με βασική προϋπόθεση να σας δίνει την ευκαιρία, εύκολα και γρήγορα να κλείνετε τα ιατρικά ραντεβού σας. Επιτρέποντας σας έτσι να αφιερώνετε την σκέψη και τον χρόνο σας σε σημαντικότερα ζητήματα. Όπως η υγεία σας και οι άνθρωποι σας!

Μας αρέσει να σας φροντίζουμε!                                                                                 

Συγκεκριμένα, είμαστε στην διάθεση σας ώστε να φροντίσουμε για τις ανάγκες σας όσον αφορά τις επισκέψεις στους επαγγελματίες υγείας. Διαχειριζόμαστε το ραντεβού σας από την επιλογή σας, στον προγραμματισμό, την υπενθύμιση έως και την εκτέλεση του.

Σας προμηθεύουμε με γνώσεις πολύτιμες για όλη σας την ζωή.                               

Στην αγαπημένη μας πλατφόρμα, μας νοιάζει διαρκώς η ανανέωση και πρόσθεση άρθρων που αφορούν την υγεία, την ευεξία και την ευζωία. Αλλά ακόμα και διάφορα tips που θα κάνουν την φροντίδα του εαυτού σας ευκολότερη για εσάς και τους οικείους σας. Παρέχουμε τα άρθρα μας από έγκυρες πηγές όπως Ιατροί, Κέντρα Υγείας ή και έρευνες επιστημονικών κοινοτήτων.

Αναζητάμε διαρκώς το καλύτερο.

Η φιλοσοφία της ομάδας μας έχει ως βασικό άξονα την εξέλιξη, μέσω της φροντίδας. Είναι στόχος μας να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. ΄Λαμβάνοντας υπόψιν τις δικές σας ανάγκες. Η ομάδα μας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους μας και πάντα αξιολογούμε τους προβληματισμούς ή και τυχών αγκυλώσεις σας με σκοπό την επίλυση τους για εσάς.

Εν κατακλείδι, το bookadoc έχει έρθει για να κάνει την ζωή σας ευκολότερη, ποιοτικότερη και να σας δώσει την ευκαιρία για γεμάτες χαρά στιγμές χωρίς εσωτερικές ανησυχίες.

Βιβλιογραφία:

 1. Koletzko B, Brands B, Grote V, Kirchberg FF, Prell C, Rzehak P, et al. Long-Term Health Impact of Early Nutrition: The Power of Programming. Annals of nutrition & metabolism. 2017;70:161–69. – PubMed
 1. Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, Moore SE, Oken E, Poston L, et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: “Think Nutrition First”. Int J Gynaecol Obstet. 2015;131(Suppl 4):S213–53. – PubMed
 1. Koletzko, B. et al. (2019) Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health: The early nutrition project recommendations, Karger Publishers. Available at: https://www.karger.com/Article/Fulltext/496471 (Accessed: 16 April 2024).
 1. Bundy, D.A. et al. (2017) Child and adolescent health and development: Realizing neglected potential, LSHTM Research Online. Available at: Realizing neglected potential, LSHTM Research Online. Available at: https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4662918/ (Accessed: 17 April 2024).
 2. Clement, I. (2009) ‘Personal and mental health maintenance’, Basic Concepts of Community Health Nursing, pp. 119–119. doi:10.5005/jp/books/10073_9.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στα κείμενα έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν θεραπευτική πρόταση, δεν υποκαθιστούν την ιατρική διάγνωση ή/και περίθαλψη, καθώς και τις οδηγίες που μόνο οι γιατροί έχουν την ευθύνη να δώσουν.
Scroll to Top